Zasebnost

Vaša zasebnost je za nas zelo pomembna. Tina Trtnik s.p. spoštuje vašo zasebnost in razume skrbi, ki se lahko pojavijo glede zasebnosti in varstva osebnih podatkov, ki nam jih posredujete z obiskom oz. preko naših spletnih strani, spletnih trgovin ali preko naših mobilnih aplikacij (v nadaljnjem besedilu: storitve; spletne storitve). Zato vas prosimo, da preberite kako Tina Trtnik s.p. obravnava vaše osebne podatke.

Namen Politike zasebnosti je, da vam na enostaven način predstavimo osebne podatke, ki jih zbiramo o vas, na katerih podlagah in za katere namene jih obdelujemo, možnosti glede upravljanja nastavitve vaše zasebnosti ter vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki.

Politika zasebnosti Tina Trtnik s.p. je skladna z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) in zakonodajo Republike Slovenije ter zajema naslednje informacije:

1. kontaktne informacije Tina Trtnik s.p. in kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov,
2. pravne podlage in nameni obdelave osebnih podatkov,
3. vrste osebnih podatkov, ki jih zbiramo,
4. uporabo piškotkov in sorodnih tehnologij,
5. upravljanje nastavitev zasebnosti,
6. posredovanje osebnih podatkov,
7. roke hrambe osebnih podatkov,
8. varstvo osebnih podatkov,
9. pravice posameznikov v zvezi z osebnimi podatki, vključno s pravico do pritožbe,
10. spremembe politike zasebnosti.

1. UPRAVLJALEC in KONTAKT
Upravljalec osebnih podatkov je Tina Trtnik s.p., Ulica Željka Tonija 5, 1211 Ljubljana Šmartno.

Na vaša vprašanja zvezi s to Politiko zasebnosti, zaupnosti vaših osebnih podatkov, načinu obdelave ali na vaše zahteve v zvezi z
uveljavljanjem pravic v zvezi z osebnimi podatki, vam bo odgovorila odgovorna oseba in/ali pooblaščena oseba za varstvo podatkov
pri Tina Trtnik s.p.. Stik s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov lahko vzpostavite preko zgoraj navedenega naslova Tina Trtnik s.p.
ali preko elektronske pošte tina@eatingtothrive.com.

2. PRAVNE PODLAGE IN NAMENI OBDELAVE
Tina Trtnik s.p. zbira, beleži, ureja, shranjuje posreduje in drugače obdeluje osebne podatke, ki jih imamo o vas, na temelju različnih
pravnih podlag in za namene, ki so opredeljeni v nadaljevanju dokumenta.

2.1. Obdelava na podlagi pogodbe – nameni

Tina Trtnik s.p. obdeluje osebne podatke za uresničevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodb, in sicer:

i) pogodb o prodaji/nakupu izdelkov – posredovane osebne podatke kupcevv spletnih trgovinah na naslovu
www.nutricizemzahitermetabolizem.si (ne glede na registracijo);
ii) pogodb o uporabi spletnih ali mobilnih storitev – osebne podatke naročnikovstoritev (npr. registracija uporabniškega računa v
spletni trgovini).

V okviru uveljavljanja pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti Tina Trtnik s.p. obdeluje osebne podatke posameznikov za
namene identifikacije posameznika, sklenitve pogodbe (čeprav je pogodba o prodaji izdelkov med Tina Trtnik s.p. in kupcem v spletni
trgovini sklenjena v trenutku, ko Tina Trtnik s.p. kupcu pošlje elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila (»naročilo
odpremljeno/pripravljeno za prevzem«), se šteje, da se posredovani osebni podatki v tem primeru obdelujejo na podlagi pogodbenega
pravnega temelja tudi za namen sklenitev pogodbe), za komunikacijo z vami (obveščanje o spremenjenih splošnih pogojev, novi verziji
mobilne aplikacije, ipd.), za zagotavljanje podpore uporabnikom (npr. odpravo tehničnih težav), v primeru nakupa pa z namen izvedbe
naročila (dobava, dostava izdelkov, izdaja računa, reševanje morebitnih zahtevkov kupca (reklamacije, garancije)), pošiljanje obvestil
posameznikom v zvezi z izvedbo naročil in morebitne druge namene, ki so potrebni za izvedbo naročila, za hrambo zgodovine
nakupov (le registrirani uporabniki), za izvajanje morebitnih postopkov izterjave ter za lastne računovodske in davčne potrebe.

2.2. Obdelava na podlagi zakonskih obveznosti – nameni

Tina Trtnik s.p. obdeluje osebne podatke na podlagi zakonskih obveznosti, ki veljajo za Tina Trtnik s.p. (npr. zlasti davčnih predpisov
shranjevanje računov, shranjevanje podatkov nagrajencev nagradnih iger, ipd.).

2.3. Obdelava na podlagi zakonitih interesov – nameni

Tina Trtnik s.p. lahko osebne podatke obdeluje na podlagi zakonitih interesov, za katere si prizadeva Tina Trtnik s.p., razen kadar nad
takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki
zahtevajo varstvo osebnih podatkov. Kadar gre za nadaljnjo obdelavo podatkov zbranih o posamezniku, Tina Trtnik s.p. opravi presojo
skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Taka nadaljnja uporaba podatkov v psevdonimizirani ali agregirani (združeni) obliki na
primer prestavlja zakonito uporabo podatkov za trženjske in druge poslovne oziroma tehnične analize Tina Trtnik s.p.. Kot dodaten
ukrep pri nekaterih oblikah nadaljnje obdelave podatkov o prometu se lahko uporabi tudi brisanje določenih podatkov.

Na podlagi z zakonitega interesa lahko Tina Trtnik s.p. obdeluje osebne podatke v nujno potrebnem in sorazmernem obsegu za
zagotovitev delovanja spletnih storitev, zlasti z namenom preprečevanja nepooblaščenega dostopa do vašega uporabniškega računa,
širjenje zlonamernih kod, preprečitev goljufij oz. drugih zlorabe spletnih strani ali mobilne aplikacije, kot tudi za zaščito svoji pravic
intelektualne lastnine v zvezi s spletnimi storitvami.

Na podlagi zakonitih interesov Tina Trtnik s.p. lahko obdeluje vaše osebne podatke tudi za namene neposrednega trženja (v primeru
kupcev), preprečevanje zlorab, uveljavljanje zahtevkov ali obrambo pred zahtevki v upravnih in sodnih postopkih.