Splošni pogoji

POGODBA

med

Tina Trtnik, izobraževanje s.p., Ulica Željka Tonija 5, 1211 Ljubljana Šmartno, DŠ: 10267450

in

UPORABNIKOM

kot sledi

(»SPLOŠNA PRAVILA IN POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI TER SPLETNIH NAKUPOV«)

I.POGLAVJE: SPLOŠNO

1. člen

Ta splošna pravila in pogoji opredeljujejo pogodbeno razmerje med:
1) uporabnikom in Tina Trtnik, izobraževanje s.p. (v nadaljevanju tudi »Tina Trtnik s.p.«), v zvezi z uporabo in delovanjem spletne strani www.tinatrtnik.si ter
2) uporabnikom kot kupcem in Tina Trtniks.p., kot ponudnikom oz. prodajalcem v zvezi z nakupom izdelka preko spletne trgovine Nutricizem za Hiter Metabolizem.Ta splošna pravila in pogoji veljajo za vse uporabnike spletne strani. Z vstopom na spletno stran uporabnik potrjuje, da je seznanjen s temi splošnimi pravili in pogoji ter da soglaša z njimi. V primeru kakršnekoli kršitve teh splošnih pravil in pogojev si Tina Trtnik s.p. pridržuje pravico uporabiti vsa pravna sredstva za odpravo kršitev.

2. člen

(opredelitev pojmov in kratic)
Pojmi in kratice imajo naslednji pomen:

 • STL spletna stran oz. spletna trgovina programov Nutricizem za Hiter Metabolizem na domeni www.tinartnik.si;
 • SPP splošna pravila in pogoji uporabe spletne strani ter prodaje (nakupa) izdelkov prek STL, vsebini, ki je veljavna ob obisku STL. Tina Trtnik s.p. ima pravico, da po lastni presoji kadarkoli (občasno) spremeni SPP. (sprememba je razvidna iz datiranja verzije). O spremembi SPP so uporabniki obveščeni z elektronskimi sporočilom na elektronski naslov, naveden v uporabniškem računu, ali s predhodnimi objavami na spletni strani. Spremembe SPP stopijo v veljavo po obvestilu. Vsaka nadaljnja uporaba spletne strani pomeni sprejetje najnovejše različice SPP;
 • uporabnik: oseba, ki obišče oz. uporablja STL, neglede na registracijo;
 • kupec: fizična ali pravna oseba, ki odda naročilo in opravil nakup izdelkov preko STL;
 • osebni podatki: so podatki, kot so opredeljeni s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Tina Trtnik s.p. obdeluje vaše osebne podatke, ki jih od prejme preko spletne strani STL, t.j. obiskovalcev spletne strani z uporabo piškotkov, podatke kupcev spletne trgovine, podatke registriranih uporabnikov STI ter podatke komentatorjev na spletni strani. Podrobnejše informacije o tem, katere osebne podatke zbiramo o vas, na katerih podlagah in za katere namene jih obdelujemo, ter vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki najdete v naši Politiki zasebnosti.

II.POGLAVJE: UPORABA SPLETNE STRANI
OMEJITEV ODGOVORNOSTI

3. člen

Spletno stran uporabljate na lastno odgovornost.
Vsebina spletne strani ter katerikoli materiali, predloženi na spletni strani, so na voljo “kot je” (“kot so”), brez kakršnekoli garancije, izrecne ali implicitne (razen v primeru nakupov izdelkov preko STL).
V nobenem primeru Tina Trtnik s.p. ne odgovarja za kakršno koli škodo, vključno, vendar ne omejeno na kakršno koli posebno, kaznovalno, posredno, naključno ali kakršno koli posledično škodo, ki izhaja iz ali je v kakršni koli povezavi:
1. s kakršnokoli uporabo oz. nezmožnostjo uporabe (občasnim nedelovanjem) STL ali katerekoli vsebine, najdene tukaj oz. objavljene na spletni strani ali s strani uporabnika.
Tina Trtnik s.p. ne jamči in ne odgovarja za točnost, popolnost, ažurnost ali zanesljivost katerekoli vsebine ali podatkov (informacij).
1. za povezave, ki jih STL vsebuje do spletnih strani tretjih oseb, oz. za povezave, ki jih katerikoli uporabnik posreduje do spletnih strani tretjih oseb;
Tina Trtnik s.p. nima nadzora nad vsebino spletnih strani tretjih oseb, storitvami ali izdelki, ki so na voljo na spletnih straneh tretjih oseb. Tina Trtnik s.p. ne odgovarja za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali za izgubo, ki nastane kot posledica uporabe spletnih strani tretjih oseb. Sami prevzemate vso odgovornost, ko se odločite slediti preusmeritvam oz. povezavam, ki vodijo do spletnih strani tretjih oseb;
1. z dejanji katerih koli drugih uporabnikov registriranih ali neregistriranih;
2. kakršno koli škodo ali viruse, ki lahko okužijo vaš računalnik, telefon, tablični računalnik, opremo ali drugo lastnino zaradi dostopa, uporabe ali brskanja na tej spletni strani ali prenosa katerega koli gradiva, podatkov, besedila, slik, videoposnetkov ali zvoka s spletne strani. Prav tako Tina Trtnik s.p. ni odgovoren za izgubo le-teh, ki bi nastala z uporabo STL.

ZLORABA STRANI
4. člen
Kot pogoj za uporabo spletnih strani uporabnik izjavlja in potrjuje, da ne bo uporabljal spletnih strani za kakršenkoli namen, ki je nezakonit ali prepovedan s temi SPP. STL ni dovoljeno uporabljati na katerikoli način, ki bi poškodoval, onemogočil, preobremenil ali omejil delovanje spletnih strani ali posegal v uporabo spletnih strani s strani drugih uporabnikov. Kakršnokoli pridobivanje ali poskus pridobivanja vsebin ali podatkov, ki niso izrecno na voljo s strani spletnih strani, ni dovoljen.

AVTORSKE PRAVICE
5. člen
STL je avtorsko zaščitena, vse pravice pridržane. Vse vsebine STL, vključno s sporazumi, razkritji, spletnim besedilom, postavitvijo in slikami, so last Tina Trtnik s.p. ali jih Tina Trtnik s.p. uporablja na podlagi pridobljenih licenc. Vsebino STL ne smete reproducirati, ponovno objavljati ali razširjati brez dovoljenja Tina Trtnik s.p. ali prvotnega imetnika avtorskih pravic.

UPORABA STL
6. člen
Storitve STL (uporaba spletne strani in spletni nakupi) lahko uporabljate kot registrirani član STL ali brez registracije. Registracija ni pogoj za uporabo spletne strani ali spletni nakup.

REGISTRACIJA IN UPORABNIŠKI RAČUN
7. člen
Za uporabo storitev STL se lahko registrirate. Registrirajo se lahko fizične osebe, starejše od 16 let.
Ob prijavi za registracijo uporabnik, posreduje naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov e-pošte (uporabniško ime).
 • telefonska številko
 • naslov

Geslo bo uporabniku ob registraciji dodeljeno samodejno, uporabnik pa si ga lahko naknadno po želji spremeni.

Registracija pomeni vnos in posredovanje zgoraj navedenih podatkov z namenom oblikovanja uporabniške računa (profila), ki omogoča ter preverjanje identitete. Identiteta se preverja s potrditvenim sporočilom na posredovani naslov e-pošte. Z registracijo se ustvari uporabniško ime (enako posredovani e-pošti) in pridobi geslo. Geslo je tajno in ga uporabnik ne sme razkrivati tretjim osebam. Uporabniško ime in geslo nedvoumno določata uporabnika in ga povezujeta z vnesenimi podatki. Uporabnik je dolžan zagotoviti, da z uporabniškim imenom in geslom nastopa sam oz. oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu, ter je odgovoren za naročila, ki so oddana pod njegovim uporabniškim imenom. V primeru suma zlorabe je uporabnik dolžan nemudoma obvestiti ponudnika na tina@tinartnik.si. Do uporabniškega računa se naknadno pristopa s prijavo. Prijava pomeni, da se v vstopi le z vpisom uporabniškega imena in gesla.

Uporabnik je dolžan posredovati točne in popolne podatke. Vse spremembe podatkov je dolžan registrirani uporabnik nemudoma posodobiti na uporabniškemu računu (»NASTAVITVE RAČUNA«).

Uporabniški račun lahko uporabnik kadarkoli zapre skladno z navodili na spletni strani, ki se občasno posodabljajo (»ZAPRTJE RAČUNA«), ali s posredovanjem zahteve za preklic uporabniškega računa na kontaktni naslov tina@tinartnik.si – pisni zahtevi je potrebno predložiti dokazilo o identiteti in naslovu. Po potrditvi zaprtja računa s strani Tina Trtnik s.p. se uporabnikov račun zbriše.

III.POGLAVJE: NAKUP IZDELKOV
CENE

8. člen
Cene so navedene v EUR in vsebujejo davek na dodano vrednost (DDV). Cene ne vključujejo stroškov, povezanih z dostavo izdelkov. Cene veljajo za spletne nakupe preko STL.

Cene nimajo vnaprej določene veljavnosti ter se lahko kadarkoli spreminjajo brez posebnega predhodnega obvestila. Veljavne cene so tiste cene, kot so bile veljavne v času, ko je oddano naročilo prejel informacijski sistem ponudnika.
Akcijske cene so posebej označene in veljajo za čas objave v STL.

NAČINI PLAČILA

9. člen
Načini plačila so:

 1. s plačilnimi oz. kreditnimi karticami Visa, Maestro, in EuroCard/MasterCard (transakcija se izvede na dan izdaje računa).
 2. s Paypal-om;

ZAGOTAVLJANJE INFORMACIJ PRED SKLENITVIJO POGODBE

10. člen

Ponudnik se zavezuje, da bo pred sklenitvijo prodajne pogodbe uporabniku vselej zagotovil naslednje informacije:
• podatke o ponudniku (podjetje, sedež, poslovni naslov, davčno številko) ter kontaktne podatke za hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
• bistvene značilnosti izdelkov oz. storitev,
• dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na STL, naj bi bil dostopen oz. dobavljen v roku, ki ga izbere kupec na podlagi ponujenih možnosti ponudnika),
• cene izdelkov oz. storitev, ki vsebujejo davke oz. morebitne druge dajatve,
• pogoje in načine plačila,
• pogoje, način, kraj in rok dostave ter morebitne stroške dostave izdelkov oz. rok izpolnitve storitev,
• pojasnilo postopka ob pritožbi s podatki o kontaktni osebi.

POSTOPEK NAROČANJA

11. člen.

Naročanje poteka v slovenskem jeziku. Izdelke se izbira in naroča iz seznama izdelkov na STL.
Potek postopka:

1. »DODAJ V KOŠARICO

Uporabnik izbere želeni izdelek tako, da kline na ikono »dodaj v košarico«.
Pred zaključkom nakupa je uporabnik preusmerjen, da opravi registracijo oz. je naprošen, da posreduje podatke, potrebne za izvedbo naročila, in sicer:

 • naslov prebivališča (ulica, številka ulice, poštna številka, kraj, država)
 • naslov za dostavo (ulica, številka ulice, poštna številka, kraj, država)
 • telefonsko številko
 • ostale podatke v zvezi z nakupom (v nadaljevanju vsi navedeni podatki enotno poimenovani tudi “podatki o kupcu“)

Pred oddajo naročila se prikaže osnutek naročila, pripravljenega za oddajo tako, da ima uporabnik možnost preveriti pravilnost vnesenih podatkov oz. prepoznati morebitne napake ter popraviti oz. spremeniti podatke, povezane z naročilom (količina in vrsta izdelkov, podatke o kupcu, način in kraj dostave ter način plačila).

2. »POTRDI NAROČILO«

S klikom na ikono »potrdi naročilo« (naročilo z obveznostjo plačila) uporabnik izjavlja, da v celoti razume in soglaša s SPP, da ima ustrezno poslovno sposobnost za sklenitev kupoprodajne pogodbe (oz. da mu le-ta ni bila omejena ali odvzeta).S klikom na »potrdi naročilo« se naročilo posreduje v informacijski sistem ponudnika.

3. »PREJETO NAROČILO/NAROČILO V OBDELAVI

Po potrditvi naročila kupec prejeme na posredovani elektronski naslov obvestilo »potrdilo o prejemu naročila/naročilo v obdelavi«, t.j. da je naročilo uspešno oddano – sprejeto v informacijski sistem ponudnika. Pravni status prejetega naročila je “prednaročilo” in ne zavezuje ponudnika k zagotovitvi oz. dobavi naročenih izdelkov, dokler naročilo ni potrjeno s strani ponudnika.

Prejeto naročilo ponudnik pregleda ter preveri možnost dobave naročenih izdelkov ter kupca obvesti o nadaljnjem statusu naročila in predvidenem roku dobave (obdelava naročila). Prejeta naročila se obdelujejo v delovnem času od ponedeljka do petka po vrstnem redu oddanih naročil oz. po planiranih časovnih terminih za prevzem izdelka.

Ponudnik lahko pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko z namenom zagotavljanja točnosti dobave (npr. da se dogovori za ustrezno rešitev, če izdelka ni mogoče dobaviti) oz. z namenom preverjanja posredovanih podatkov v naročilu.

V primerih naročil, ki odstopajo od povprečnih naročil ali trgovsko običajnih količin pri ponudniku, si ponudnik pridržuje pravico kontaktirati kupca in zahtevati drug način plačila iz nabora predvidenih plačilnih sredstev oz. zahtevati ustrezno zavarovanje plačila.

Ponudnik lahko prejeto naročilo potrdi ali z razlogom zavrne (npr. izdelka ni na zalogi, ni izpolnjena zahteva po ustreznem plačilu, zaradi vnosa in objave očitno napačne cene, ki je posledica avtomatiziranega prenosa podatkov, ipd.). Ponudnik si pridržuje pravico do zavrnitve naročila, če ima kupec neporavnane obveznosti do ponudnika iz preteklih naročila, če je v sporu s ponudnikom v zvezi z nakupom preko STL ali če zlorablja pravico do odstopa od pogodbe. V primeru zavrnitve naročila kupec prejeme obvestilo »naročilo zavrnjeno« ali v primeru, ko del izdelkov z naročila ni možno dobaviti, “naročilo delno zavrnjeno.”

4. »NAROČILO POTRJENO IN PRIPRAVLJENO ZA PREVZEM«

V primeru potrditve naročila kupec prejeme obvestilo »naročila potrjeno«. Pogodba o nakupu naročenega izdelka med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo oz. pošlje elektronsko sporočilo o potrditvi naročila. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji prodaje fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca. Nakup opravljen preko spletnih strani STL, se šteje za nakup, opravljen skladno s pravnim redom Republike Slovenije, brez upoštevanja kolizijskih pravil.

Pogodba o nakupu izdelkov oz. oddano naročilo s potrditvijo je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in je kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem računu (profilu). Kupec (neregistrirani uporabnik) lahko kopijo naročila pridobi na podlagi zahteve, v kateri navede podatek v zvezi opravljenim naročilom, ki jo naslovi na elektronski pošti na naslov tina@tinartnik.si; ponudnik pošlje kopijo pogodbe na elektronski naslov, ki je bil veljaven v času nakupa oz. po pošti na naslov kupca, ki je bil podan v času nakupa. Pogodba se hrani za čas, potreben za hrambo tovrstnih listin skladno z zakonodajo oz. računovodskimi standardi.
Kupec prejme za svoj nakup v STL račun v tiskani obliki, ki je priložen paketu.

5. »IZDAJA RAČUNA«
Prodajalec mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu. STL izda račun po prejemu kupnine, v tiskani obliki pa posreduje kupcu ob pošiljanju oz. odpremi blaga. Kupec mora prevzeti račun in ga zadržati.

ODSTOP OD POGODBE

12. člen

Kupec, ki je potrošnik, ima možnost, da v roku 14 dni od prejema izdelka odstopi od pogodbe brez navedbe razloga in vrne izdelek. Za odstop od pogodbe kupec poda lastno, nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe (navede številko naročila). Odstopna izjava se šteje za pravočasno, če je poslana v roku, določenem za odstop od pogodbe (v primeru pošiljanja po pošti velja datum, ko je pismo datirano s strani ponudnika poštnih storitev).

Odstopno izjavo posredujete skupaj z izdelkom (ki se vrača):
1. po pošti na naslov Tina Trtnik s.p.;

Kupec, ki je potrošnik, nima pravice odstopiti od pogodbe v primerih nakupa zapečatenega blaga, ki zaradi svoje naravne ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov (npr. če je kupec po dostavi odprl pečat).

12.a. člen

Neglede na predhodni člen, se v času trajanja Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 152/2020), lahko poda odstopno izjavo po pošti (točki a) in b) 16. čl.) v roku 45 dni od nakupa (izjavo pošlje skupaj z izdelkom).

VRAČILO IZDELKA

13. člen

Kupca bremeni strošek vračila blaga v primeru odstopa od pogodbe.
Kupec je dolžan vrniti izdelek v roku 14 dni od oddaje odstopa od pogodbe bodisi:

1. a) z dostavo po pošti na naslov Tina Trtnik s.p.. Naslov je naveden na računu.Šteje se, da je kupec pravočasno vrnil blago, če je odposlano pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Kot datum odpošiljanja velja datum, ko je pošta datirana s strani ponudnika poštnih storitev.

Kupec je dolžan vrniti izdelek nerabljen, nepoškodovan in v nespremenjeni količini. Če je predmet vračila izdelek, kupljen kot komplet, je potrebno vrniti vse kose kompleta.

Prejetega izdelka kupec ne more in ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe, temveč sme opraviti ogled in preizkus prejetega izdelka zgolj v obsegu, ki je nujno potreben za ugotovitev dejanskega stanja (narave, lastnosti, delovanja izdelka).

Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

13.a. člen

Neglede na predhodni člen, se v času trajanja Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 152/2020), lahko vrne izdelek, kupljen preko spletne trgovine , v roku 45 dni. V času trajanja navedenega odloka se lahko vrne izdelek z dostavo po pošti na naslov spletne trgovine ali trgovine, ki je blago poslala (točka a) 17. čl.).

ODGOVORNOST ZA IZDELEK

14. člen

Kupec lahko neposredno ob odstavi (vozniku dostavljalca) ali prevzemu v poslovalnici izdelek reklamira, če izdelek nima lastnosti, ki jih je ponudnik izrecno obljubil, če so poslani napačni izdelki ali v napačni količini, barvi ali kako drugače odstopajo od kupčevega naročila.

Ob reklamacije se napiše reklamacijski zapisnik. Na reklamacijskem zapisniku se zapišejo kupčeve ugotovitve in zahtevano izbirno pravico glede rešitve reklamacije. Kupec ima pravico do izbire rešitve, njegova zahteva (zamenjava blaga, dobropis ali vračilo kupnine) se zabeleži na reklamacijskem zapisniku.

Reklamacijski zapisnik se napiše v dveh izvodih, en izvod se posreduje kupcu.
Kasnejše reklamacije glede izdelka se obravnavajo kot uveljavljanje jamčevalnih zahtevkov iz naslova garancije ali stvarnih napak in jih kupec naslovi ponudniku preko:
1. elektronske pošte na naslov tina@tinartnik.si,
2. s pisno izjavo, poslano po pošti, na naslov ponudnika Tina Trtnik s.p., Ulica Željka Tonija 5, 1211 Ljubljana Šmartno

V primeru opravičene zahtevkov je kupec upravičen do povračila razumnih stroškov pošiljanja po javno objavljenih tarifah prevoznikov, ki ponujajo storitve javnosti, oz. Pošte Slovenije d.o.o.

STVARNE NAPAKE

15. člen

Ponudnik je odgovoren za stvarne napake izdelka. Napaka je stvarna: 1. če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo; 2. če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila ponudniku znana oziroma bi mu morala biti znana; 3. če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane; 4. če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost izdelka za normalno rabi se preverja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju ponudnikovih izjav o značilnostih izdelka, ki jih je dal ponudnik ali proizvajalec z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali z navedbami na izdelku.

V kolikor ima izdelek stvarno napako je dolžan kupec pisno obvestiti ponudnika o napaki, natančno opisati napako in ponudniku omogočiti pregled izdelka.

Stvarno napako lahko kupec prijavi tako, da pošlje elektronsko sporočilo na tina@tinartnik.si, ter priloži izpolnjen obrazec za uveljavljanje stvarne napake in omogoči pregled izdelka. V primeru pošiljanja izdelka po pošti, so stroški pošiljanja na strani kupca. Če je stvarna napaka utemeljena, se kupcu zraven kupnine, povrne tudi stroške pošiljanja. Ponudnik pisno odgovori potrošniku o reševanju zahteve v roku 8 dni od prejema izdelka v poslovalnico.
Odgovornost za stvarne napake ponudnika ni podana v primerih, ki izhajajo iz sfere kupca (oz. tretje osebe), zlasti pa nastanejo zaradi nepravilne uporabe, mehanske poškodbe ali nedovoljenih posegov (npr. popravil).
Za pravna razmerje strank v zvezi stvarnimi napakami se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika in/ali zakona, ki ureja varstvo potrošnikov.

GARANCIJA

16. člen

Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu in ob predložitvi računa ponudnika znotraj garancijskega roka, ki je naveden na garancijskem listu oz. računu. Če informacije o garanciji ni, izdelek nima garancije ali pa podatke o tem ni znan – v tem primeru lahko uporabnik/kupec kontaktira ponudnika, da zagotovi informacijo.

Garancijo lahko kupec uveljavlja neposredno pri proizvajalcu ali njegovem pooblaščenem servisu, ki je dolžan garancijsko popravilo opraviti v 45 dneh od prejema izdelka, v nasprotnem primeru pa izdelek zamenjati z drugim, enakovrednim in brezhibnim artiklom. Kupec lahko garancijo uveljavlja tudi pri ponudniku, vendar tudi v tem primeru velja določilo iz prvega odstavka.
Proizvajalec je dolžan garancijsko popravilo opraviti v 45 dneh od prejema izdelka, v nasprotnem primeru pa izdelek zamenjati z drugim, enakovrednim in brezhibnim artiklom. Kupec lahko garancijo uveljavlja tudi pri ponudniku, vendar tudi v tem primeru velja določilo iz prejšnjega odstavka.
Vračilo izdelka v garancijo se opravi v skladu s pogoji, ki jih proizvajalec navede na garancijskem listu, kupec z vračilom izdelkom v garancijo ne nosi stroškov.

PREVZEM IZDELKOV

17. člen

Kupec je dolžan izdelke, ki jih je vrnil ponudniku zaradi uveljavljana reklamacije, stvarne napake ali garancije, prevzeti na naslovu za dostavo v roku 7 dni od prejema obvestila.

NAKUP ZA PRAVNE OSEBE oz. PODJETJA

18. člen

Predmetni SPP veljajo v tudi v primeru nakupa za podjetja in druge pravne osebe (v nadaljevanju enotno: »podjetje«), ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, razen v kolikor je v tem členu določeno drugače.

V tem primeru postopek nakupa poteka povsem enako kot za fizične osebe s to razliko, da uporabnik v postopku kreiranja uporabniškega računa v STI v polje “Podjetje” vnese naziv podjetja, poslovni naslov, sedež podjetja, matično številko ter ID številko za DDV oz. davčno številko, če podjetje ni zavezanec za DDV. Uporabnik je dolžan posredovati točne in popolne podatke podjetja.
Če uporabnik zahteva izdajo računa na podjetje, se šteje, da je stranka pogodbe podjetje, ki je navedeno kot prejemnik računa, oz. da je kupoprodajna pogodba sklenjena med ponudnikom in podjetjem.

Uporabnik s klikom na ikono »potrdi naročilo« (naročilo z obveznostjo plačila) izjavlja obenem, da je zakoniti zastopnik oz. da je pooblaščen v imenu podjetja in za račun podjetja skleniti predmetno kupoprodajno pogodbo; da jamči ponudniku, da bo podjetje pravilno, pravočasno in v celoti izpolnilo vse svoje obveznosti iz sklenjene kupoprodajne pogodbe ter se sam nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bo kot solidarni porok in plačnik na prvi poziv ponudnika izpolnil vsako obveznost oz. plačal vsak znesek, ki ga podjetje kot kupec ne bo poravnalo iz naslova obveznosti iz sklenjene kupoprodajne pogodbe, ki jo je sklenil v imenu in za račun podjetja.

Če ob prejemu naročila ponudnika ne more na podlagi javno dostopnih evidenc oz. registrov ugotoviti obstoja podjetja, je ponudnik upravičen kontaktirati uporabnika z zaprosilom, da mu v razumnem roku posreduje ustrezna dokazila o obstoju le-tega oz. lahko po lastni presoji zavrne prejeto naročilo. V tem primeru uporabnik (kupec) prejem obvestilo »naročilo zavrnjeno«.

V primeru, da podjetje, ki je navedeno kot prejemnik računa, ob prejemu potrdila (»naročilo potrjeno«) ali kasneje ne obstoji več (iz kateregakoli razloga), ali je zoper podjetje predlagan ali uveden postopek zaradi insolventnosti, ali je zoper podjetje pričet postopek redne ali sodne likvidacije, je dolžan uporabnik o tem nemudoma obvestiti ponudnika. Neglede na obvestilo, lahko ponudnik pisno odstopi od pogodbe.
Kupec, ki je podjetnik, podjetje oz. druga pravna oseba (ni potrošnik), nima pravice do odstopa od pogodbe brez razloga (16. člen SPP), razen če je to izrecno določeno s SPP.

Podjetje je upravičeno uveljavljati garancijske ter jamčevalne zahtevke iz naslova stvarnih napak izdelka skladno z Obligacijskim zakonikom.
V primeru, ko je po teh SPP ali po zakonu podjetje upravičeno do odstopa od pogodbe in vračila kupnine, se kupnina vrne z enakim plačilnim sredstvom, kot je bilo uporabljeno v primeru nakupa. Ponudnik pa si pridržuje pravico, da zadrži vračiloprejetega plačila dokler ne prejme dobropisa, podpisanega s strani pooblaščene osebe podjetja.

ODVEZA ODGOVORNOSTI

19. člen

Zaradi narave poslovanja na svetovnem spletu se ponudba izdelkov preko STL ažurira in spreminja pogosto in hitro. Ponudnik si prizadeva zagotoviti jasne in temeljite informacije za predstavitev osnovnih značilnosti (lastnosti) prodajnih izdelkov, ki jih pridobi od dobaviteljev, zato ponudnik ne odgovarja za morebitne napake (netočnosti, nepopolnosti) v podatkih za morebitno škodo, ki iz tega lahko izhaja. Prav tako si pridružuje pravico do spremembe informacij brez posebnega predhodnega opozorila.
Slike (fotografije) izdelkov, objavljene v STL, so simbolične. Morebitne razlike med sliko in dejanskim izdelkom (barvna odstopanja, ipd.), ne vplivajo na specifikacijo samega izdelka.

Ponudnik se zavezuje zagotavljat točne podatke o ceni izdelkov. V primeru, da bi se cena izdelka spremenila med pošiljanjem oz. oddajo naročila in prejemom oz. potrditvijo naročila v informacijskem sistemu ponudnika, je kupcu (ne glede na to, ali je potrošnik) omogočen odstop od pogodbe (nakupa) pod pogoji, ki jih določa 16. člen SPP. Ponudnik ni odgovoren za občasno nedelovanje STL.

KOMENTIRANJE NA SPLETNI STRANI

20. člen

Spletna stran STL omogoča oddajo javnih komentiranje, mnenj in ocen k izdelkom (v nadaljevanju enotno »komentarji« oz. »komentiranje«) registriranim uporabnikom. Uporabnik se mora zavedati, da lahko vse podatke oz. informacije, ki jih navede v komentarjih, preberejo, zbirajo in uporabljajo tudi drugi, ki do njih dostopajo. Objavljeni komentarji lahko ostanejo na STL tudi po zaprtju uporabniškega računa. Tina Trtnik s.p. svetuje, da se pri komentiranju ne razkrivajo osebni podatki.

Tina Trtnik s.p. si pridružuje pravico, da moderira, t.j. da zavrne ali uredi komentarje skladno s politiko moderiranja (zlasti ne dopusti ali odstrani izjave, ki so neresnične, žaljive, zavajajoče, škodljive, izražajo grožnje, zlorabo, nadlegovanje, obrekovanje ali klevetanje, vsebujejo nedostojno ali pornografsko vsebino ali posegajo v zasebnost drugih; nadlegujejo, ponižujejo, ustrahujejo ali so sovražne do posameznika ali skupine posameznikov na kakršen koli način; oglašujejo nezakonite storitve ali prodajo katerih koli predmetov, katerih prodaja je prepovedana ali omejena z veljavno zakonodajo, vključno brez omejitev, predmetov, katerih prodaja je prepovedana ali urejena z veljavno zakonodajo, ipd.). Morebitno neupoštevanje kršitev, ki jih stori uporabnik s komentiranjem, ne pomeni odpoved pravici do ukrepanja v zvezi s poznejšimi ali podobnimi kršitvami. Tina Trtnik s.p. ima pravico, da v teh primerih kot tudi v primeru kakršnikoli zlorab izvede vse ukrepe ali katerakoli druga dejanja, ki so potrebna zaradi varstva svojih pravic in interesov oz. zaradi varstva pravic in interesov drugih uporabnikov oz. katerihkoli drugih oseb.

Ne glede na navedeno Tina Trtnik s.p. ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z objavljenimi komentarji (informacijami, ocenami, nasveti, mnenji, priporočili, izjavami oz. drugimi sporočili), ki so podane in objavljene s strani uporabnikov. Objavljene komentarji so stališča posameznikov in ne Tina Trtnik s.p.

S posredovanjem in objavo komentarja uporabnik soglaša in podeljuje Tina Trtnik s.p. časovno (trajno) in krajevno neomejeno, brezplačno in ne-ekskluzivno pravico (dovoljenje), da vsebino komentarja v celoti ali delno uporabi, reproducira, distribuira, spremeni oz. predela, jo da na voljo javnosti na kakršenkoli način in v kakršnikoli obliki, javno prenaša oz. na kakršnikoli drug način koristi vsebino komentarja za namen promocije spletne trgovine.

1. POGLAVJE: KONČNE DOLOČBE

POMOČ UPORABNIKOM IN PRITOŽBENI POSTOPEK

21. člen

Za tehnično podporo, morebitna vprašanja, pritožbe ali podajo drugih zahtev nas kontaktirajte preko:
1. elektronskega naslova: tina@tinartnik.si (24 ur/7 dni),
2. po pošti na naslov Tina Trtnik s.p., Ulica Željka Tonija 5, 1211 Ljubljana Šmartno.

REŠEVANJE SPOROV IN VELJAVNO PRAVO

22. člen

Ponudnik ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora skladno z zakonom, ki ureja izvensodno reševanju potrošniških sporov.

Za spore v zvezi z uporabo spletne strani oz. nakupom izdelkom preko STL se ponudnik in kupec zavezujeta reševati sporazumno. V kolikor ne bi bilo možno, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. SPP so urejeni in se razlagajo skladno o zakoni Republike Slovenije ne glede na določbe o koliziji zakonov.

OSTALE DOLOČBE

23. člen

Predmetni SPP predstavljajo celoten sporazum med Tina Trtnik s.p. in uporabnikom v zvezi z uporabo spletne strani oz. nakupom izdelkov preko STI ter jih ni mogoče spreminjati, razen v pisni obliki.

V primeru, da bi bila katera koli določba SPP celoti ali delno neizvršljiva ali neveljavna (nična, nezakonita), se šteje, da to določilo ni sestavni del SPP in ne vpliva na veljavnost ali izvršljivost ostalega dela SPP. Neveljavno oz. neizvršljivo določilo se nadomesti z določilom, ki se najbližje ujema z namenom neveljavnega (neizvršljivega) določila.

Uporabnik ne sme pravic in obveznosti iz teh SPP prenesti na tretjo osebo (vključno s prenosom uporabniškega računa) brez predhodnega pisnega dovoljenja Tina Trtnik s.p.

SPP so objavljeni na https://www.tinatrtnik.si/splosni-pogoji/ in veljajo od 12.4.2021 dalje.